UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 11/2024

Co Polacy sądzą o protestach rolników?

Autor: Jonathan Scovil
|
2024-03-12
Z naszego nowego badania telefonicznego wynika, że znaczna większość Polaków (81%) popiera organizowane ostatnio w całym kraju protesty rolników (połowa deklaruje nawet zdecydowane poparcie). Tylko co siódmy badany (15%) jest im przeciwny.
Rysunek 1. Czy popiera Pan(i) obecne protesty rolników, czy też nie? Zdecydowanie tak (52%); Raczej tak (29%); Raczej nie (10%); Zdecydowanie nie (5%); Trudno powiedzieć (4%)
Spośród grup społecznych wyjątkowo wysokim poparciem dla protestów wyróżniają się oczywiście sami rolnicy (93%), a także osoby o poglądach prawicowych (93%). Bardzo wyraźne różnice w stosunku do protestów ujawniają się z kolei w podziale na elektoraty. Najbardziej sprzyjają im partie opozycyjne – Konfederacja WiN (100%) oraz Prawo i Sprawiedliwość (96%), choć protestujący mogą też liczyć na poparcie zdecydowanej większości wyborców Trzeciej Drogi (85%), w skład której wchodzi tradycyjnie związane z rolnikami Polskie Stronnictwo Ludowe. Najmniejsze, choć wciąż większościowe poparcie dla protestów notujemy wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (63%) oraz Lewicy (60%).
Rysunek 2. Czy popiera Pan(i) obecne protesty rolników, czy też nie? Odpowiedzi w potencjalnych elektoratach partyjnych; Konfederacja WiN; Tak =100; Nie=0 ; Trudno powiedzieć=0; Prawo i Sprawiedliwość Tak =96; Nie=3; Trudno powiedzieć=1; Trzecia Droga Tak = 85; Nie= 10; Trudno powiedzieć=5; Koalicja Obywatelska Tak = 63; Nie= 32; Trudno powiedzieć=5; Lewica Tak = 60; Nie=31; Trudno powiedzieć=9
Znaczna część postulatów protestujących odnosi się do ograniczenia napływu produktów rolnych z Ukrainy do Polski, przyczynia się on bowiem do zaniżenia cen oferowanych na krajowym rynku towarów oraz obniżenia ich jakości. Zdecydowana większość Polaków (85%) popiera takie ograniczenie i zaledwie 8% jest im przeciwnych.
Rys. 3. Czy, Pana(i) zdaniem: należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy (85%); nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy(8%); Trudno powiedzieć (7%)
Wśród elektoratów panuje w tej kwestii większa zgodność: ograniczenie napływu produktów rolnych z Ukrainy popiera ponad 80% wyborców zarówno Konfederacji WiN (99%), Prawa i Sprawiedliwości (89%), Trzeciej Drogi (86%), jak i Koalicji Obywatelskiej (81%). Wyjątkowo niskie (choć wciąż większościowe) poparcie notujemy w elektoracie Lewicy (57%).
Rysunek 4. Czy, Pana(i) zdaniem: należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy; nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy; Trudno powiedzieć. Konfederacja WiN: (należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy = 99%); (nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy 0%); (Trudno powiedzieć =1%). Prawo i Sprawiedliwość: (należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy =89%); (nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy 3%); (Trudno powiedzieć =8%). Trzecia Droga: (należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy =86%); (nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy=10%); (Trudno powiedzieć =4%). Koalicja Obywatelska: (należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy =81%); (nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy =12%); (Trudno powiedzieć =7%). Lewica: (należy ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy =57%); (nie należy ograniczać napływu produktów rolnych z Ukrainy =33%); (Trudno powiedzieć =10%)
Część postulatów rolników odnosi się też do obniżenia przez Unię Europejską wymogów tzw. Zielonego Ładu, sprawiającego, że produkcja rolna w krajach członkowskich staje się bardziej ekologiczna, ale mniej wydajna. Opinie Polaków na temat tego, czy ważniejsza jest wydajność (a co za tym idzie – konkurencyjność) polskiego rolnictwa, czy też to, żeby było ono przyjazne dla środowiska, były już bardziej podzielone. Zwolennicy wydajności (53%) przeważali jednak nad tymi, którzy wyżej stawiali ekologię (37%).
Rysunek 5.Czy, Pana(i) zdaniem, należy dbać przede wszystkim o to, aby: polskie rolnictwo było bardziej wydajne, a polscy rolnicy mieli większe możliwości konkurowania z rolnikami z innych krajów (53%); rolnictwo było przyjazne dla środowiska np. poprzez zmniejszenie stosowania nawozów czy zwiększenie upraw ekologicznych (37%); Trudno powiedzieć (10%)
W rozkładzie odpowiedzi na to pytanie ujawniły się liczne i wyraźne zróżnicowania społeczno- demograficzne. Co ciekawe, o tym, że wydajność polskiego rolnictwa jest ważniejsza od ekologii, częściej przekonani byli młodsi badani, kojarzeni zwykle z większą wrażliwością na kwestie ochrony środowiska. Częściej za wydajnością opowiadali się również mężczyźni, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz badani wyznający poglądy prawicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych ponownie wyróżniali się pod tym względem rolnicy.
Tabela 1. "Czy, Pana(i) zdaniem, należy dbać przede wszystkim o to, aby: polskie rolnictwo było bardziej wydajne, a polscy rolnicy mieli większe możliwości konkurowania z rolnikami z innych krajów; rolnictwo było przyjazne dla środowiska np. poprzez zmniejszenie stosowania nawozów czy zwiększenie upraw ekologicznych; Trudno powiedzieć". Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficzny
Na koniec zapytaliśmy naszych respondentów również o to, jakie formy protestu rolników uważają za dopuszczalne. Zdecydowana większość badanych zgodziła się, że do takich akceptowalnych sposobów wyrażania sprzeciwu należą demonstracje pod budynkami publicznymi (87%), a nieco mniejsza większość zaliczyła do nich również blokady dróg (69%) czy blokady na przejściach granicznych z Ukrainą (64%). Natomiast niechęć większości Polaków budziło niszczenie towarów rolnych z Ukrainy (73% głosów sprzeciwu wobec 23% – poparcia).
Rysunek 6. Czy, Pana(i) zdaniem, dopuszczalne, czy też niedopuszczalne, są takie formy protestu rolników jak: demonstracje pod budynkami publicznymi; Zdecydowanie dopuszczalne (56%); Raczej dopuszczalne (31%); Raczej niedopuszczalne (6%); Zdecydowanie niedopuszczalne (5%); Trudno powiedzieć (2%); blokady dróg; Zdecydowanie dopuszczalne (31%); Raczej dopuszczalne (38%); Raczej niedopuszczalne (18%); Zdecydowanie niedopuszczalne (10%); Trudno powiedzieć (3%)’ blokady na przejściach granicznych z Ukrainą; Zdecydowanie dopuszczalne (37%); Raczej dopuszczalne (27%); Raczej niedopuszczalne (18%); Zdecydowanie niedopuszczalne (12%); Trudno powiedzieć (6%); niszczenie towarów rolnych z Ukrainy; Zdecydowanie dopuszczalne (11%); Raczej dopuszczalne (12%); Raczej niedopuszczalne (33%); Zdecydowanie niedopuszczalne (40%); Trudno powiedzieć (4%)
Można założyć, że badani popierający tą ostatnią, najbardziej radykalną i kontrowersyjną formę protestu stanowią grupę najtwardszych, a być może i najbardziej antyukraińskich zwolenników protestów. Kto do niej należy? W grupie tej ponadprzeciętnie często natrafiamy na mężczyzn, młodszych badanych, gorzej wykształconych, gorzej oceniających swoje warunki materialne oraz wyznających poglądy prawicowe. Jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, to niszczenie towarów rolnych z Ukrainy cieszy się wyjątkowo wysokim poparciem wśród rolników, ale i wśród uczniów i studentów. Wśród elektoratów ponownie wyróżniają się zwolennicy Konfederacji WiN (tutaj głosy poparcia i sprzeciwu niemal się równoważą: 45% wobec 46%) oraz PiS (32% głosów poparcia).
Rysunek 7. Czy, Pana(i) zdaniem, dopuszczalne czy też niedopuszczalne są takie formy protestu rolników jak niszczenie towarów rolnych z Ukrainy? Odpowiedzi w potencjalnych elektoratach partyjnychTabela 2. "Czy, Pana(i) zdaniem, dopuszczalne czy też niedopuszczalne są takie formy protestu rolników jak niszczenie towarów rolnych z Ukrainy?" Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficzny
Badanie „Aktualności” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 4 do 7 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
6
Badanie:
202408 Aktualności
Kategorie tematyczne:
Protesty społeczne, Rolnicy
Słowa kluczowe:
protesty, produkty rolne, produkty rolne z Ukrainy, rolnictwo, rolnicy, polskie rolnictwo, formy protestu, demonstracje uliczne, blokady dróg
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry