UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
USTAWA I STATUT CBOS  |  DYREKCJA  |  RADA CBOS  |  ZESPOŁY BADAWCZE  |  OŚRODEK INFORMACJI  |  KLIENCI  |  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  | 

ZAMÓWIENIAPUBLICZNE

 

2020-08-21

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Dokument w formacie pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokument w formacie pdf
 
Protokół z otwarcia ofert
Dokumenty
Dokument w formacie pdf
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument w formacie pdf
 
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 2a. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 3. Wykaz zamówień
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 4. Oświadczenie z par 8 ust 5 pkt 2-3
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 6. Formularz oferty
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 6a. Specyfikacja techniczna
Dokument w formacie pdf
 
Zał. nr 7. Wzór umowy
Komplet dokumentów spakowanych do formatu zip
Spakowany komplet dokumentów
Pytania i odpowiedzi
Dokument w formacie pdf
Pytania i odpowiedzi do opisu przedmiotu zamówienia
 
 
 

2019-12-09

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Dokument w formacie pdf
Unieważnienie postępowania
Dokument w formacie pdf
Protokół z otwarcia ofert
Dokumenty
Dokument w formacie pdf
Informacja o modyfikacji dokumentów
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (modyfikacja 11.12.2019 r.)
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 2a. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 3. Wykaz zamówień
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 4. Oświadczenie z par 8 pkt 5 lit b-c
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 6. Formularz oferty
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 6a. Specyfikacja techniczna (modyfikacja 11.12.2019 r.)
Dokument w formacie pdf
Dokument w formacie docx
Zał. nr 7. Wzór umowy
Komplet dokumentów spakowanych do formatu zip
Spakowany komplet dokumentów (modyfikacja 11.12.2019 r.)
Pytania
Dokument w formacie pdf
Pytania i odpowiedzi do opisu przedmiotu zamówienia
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze