UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 13/2024

Polacy o nadchodzących wyborach samorządowych

Autor: Agnieszka Cybulska
|
2024-03-25
Wybory samorządowe cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków. Na około dwa tygodnie przed dniem wyborów interesuje się nimi 83% ogółu uprawnionych do głosowania, przy czym dwie piąte interesuje się nimi w dużym stopniu (40%). 
Rysunek pierwszy Siódmego kwietnia tego roku odbędą się wybory samorządowe do rad gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich oraz pierwsza tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czy Pana Panią wybory te: bardzo interesują 40%; raczej interesują 43%; raczej nie interesują 10%; zupełnie nie interesują 6%; Trudno powiedzieć 1%;
Z wysokim poziomem zainteresowania wiążą się równie wysokie deklaracje uczestnictwa w nadchodzącym głosowaniu. Prawie trzy czwarte dorosłych Polaków twierdzi, że na pewno weźmie udział w wyborach władz lokalnych (74%), dalsze 11% jest trochę mniej pewna, że pójdzie głosować. Oczywiście nie należy oczekiwać, by frekwencja w wyborach w pełni dorównała deklaracjom. Deklarowana frekwencja oznacza raczej chęć uczestnictwa w procedurze głosowania, co nie zawsze w pełni przekłada się na faktyczne zachowania wyborcze – z reguły znacznie więcej osób deklaruje zamiar uczestniczenia w głosowaniu, niż rzeczywiście potem w nim uczestniczy. Warto jednak zauważyć, iż zarówno poziom deklarowanego zainteresowania wyborami, jak i deklaracje w nich uczestniczenia są wyższe, niż rejestrowaliśmy w ubiegłych latach. Z dużym prawdopodobieństwem można zatem zakładać, iż frekwencja w tegorocznych wyborach władz lokalnych będzie co najmniej podobna, jeśli nie wyższa niż w poprzednim głosowaniu, w październiku 2018 roku. Wówczas do urn poszło 54,9% uprawnionych do głosowania – więcej niż kiedykolwiek wcześniej uczestniczyło w wyborach samorządowych.
Rysunek 2 Czy zamierza Pan (Pani) wziąć udział w tych wyborach? Na pewno wezmę w nich udział (74%), Raczej wezmę w nich udział (11%), Jeszcze nie wiem (8%), Raczej nie wezmę w nich udziału (3%), Na pewno nie wezmę w nich udziału (4%)
Udział w wyborach samorządowych podobnie często deklarują mężczyźni, jak kobiety. 7 kwietnia do urn częściej wybierają się osoby w wieku między 45 a 64 rokiem życia niż młodsi (w tym przede wszystkim najmłodsi z badanych, między 18 a 24 rokiem życia), którzy najrzadziej mają ochotę głosować. Częściej swój udział w wyborach samorządowych zapowiadają mieszkańcy małych i średnich miast (liczących do 19 999 mieszkańców i od 20 000 do 99 999) niż mieszkańcy wsi oraz większych aglomeracji (w tym szczególnie mieszkańcy miast dużych, liczących od 100 000 do 499 999 mieszkańców). Deklaracjom udziału w głosowaniu wyraźnie sprzyja wyższe wykształcenie, zainteresowanie polityką i wyrobione poglądy polityczne. Częściej i bardziej zdecydowanie udział w wyborach zapowiadają osoby deklarujące lewicowe niż prawicowe, a zwłaszcza centrowe przekonania polityczne (zob. tabelę 2).
Wśród elektoratów partyjnych do udziału w nadchodzącym głosowaniu stosunkowo najbardziej zmobilizowany jest elektorat PiS. Jednak tylko niewiele mniej zdecydowanie o swoim uczestnictwie w wyborach zapewniają zwolennicy Lewicy oraz KO. Stosunkowo słabiej są natomiast zmobilizowani wyborcy Konfederacji, a także Trzeciej Drogi.
Tabela 1 Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach? Odpowiedzi w elektoratach partyjnych (Wyróżnione na podstawie deklaracji udziału w hipotetycznych wyborach do Sejmu i poparcia w nich konkretnych ugrupowań) Prawo i Sprawiedliwość Na pewno wezmę w nich udział (89%), Raczej wezmę w nich udział (6%), Jeszcze nie wiem (3%), Nie wezmę w nich udziału (2%), Lewica Na pewno wezmę w nich udział (87%), Raczej wezmę w nich udział (5%), Jeszcze nie wiem (4%), Nie wezmę w nich udziału (3%), Koalicja Obywatelska Na pewno wezmę w nich udział (85%), Raczej wezmę w nich udział (7%), Jeszcze nie wiem (5%), Nie wezmę w nich udziału (3%), Konfederacja Na pewno wezmę w nich udział (78%), Raczej wezmę w nich udział (16%), Jeszcze nie wiem (2%), Nie wezmę w nich udziału (4%), Trzecia Droga Na pewno wezmę w nich udział (77%), Raczej wezmę w nich udział (18%), Jeszcze nie wiem (1%), Nie wezmę w nich udziału (4%), Niezdecydowani Na pewno wezmę w nich udział (82%), Raczej wezmę w nich udział (12%), Jeszcze nie wiem (6%), Nie wezmę w nich udziału (1%)
PREFERENCJE W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH
W wyborach do sejmików wojewódzkich największym sondażowym poparciem cieszą się kandydaci głównego z rządzących ugrupowań – KO (22% deklaracji poparcia wśród zdeklarowanych uczestników wyborów). Mniej badanych deklaruje chęć głosowana w tych wyborach na reprezentantów PiS (19%). Pozostałe ogólnopolskie komitety cieszą się skromniejszym zainteresowaniem zdeklarowanych wyborców. Co dziesiąty pytany ma zamiar głosować na kandydata Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców (11%). Nieco mniej zwolenników mają kandydaci Trzeciej Drogi (9%). W skali ogółu sporym poparciem potencjalnych wyborców cieszą się kandydaci Stowarzyszenia „Bezpartyjni Samorządowcy” (8%), ugrupowania niemającego swej reprezentacji w parlamencie. Minimalnie mniej badanych zamierzających wziąć udział w wyborach samorządowych deklaruje zamiar głosowania na kandydatów Lewicy (6%). Trzech na stu respondentów zamierza głosować na kandydatów jakiegoś innego komitetu wyborczego (3%). Więcej niż co piąty zdeklarowany uczestnik kwietniowego głosowania jeszcze nie wie, jak będzie głosował w wyborach do sejmików wojewódzkich (22%). Prawdopodobnie ostateczne decyzje tego bardzo znaczącego odsetka niezdecydowanych wyborców (dorównującego poparciu dla najsilniejszego ugrupowania) przesądzą o układzie sił w sejmikach wojewódzkich.
Rysunek 3 Na kandydata którego komitetu wyborczego głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmiku województwa? Odpowiedzi badanych deklarujących udział w wyborach samorządowych (N=815) KKW Koalicja Obywatelska (22%), KW Prawo i Sprawiedliwość (19%), KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy (11%), KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (9%), KW Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (8%), KKW Lewica (6%), Inny komitet wyborczy (3%), Trudno powiedzieć (22%)Tabela 2 Czy zamierza Pan/Pani wziąć udział w tych wyborach? Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Ogółem; Liczba osób 998; Na pewno wezmę w nich udział 74; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 7; Płeć. Mężczyźni; Liczba osób 468; Na pewno wezmę w nich udział 73; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 9; Nie wezmę w nich udziału 7;  Kobiety; Liczba osób 530; Na pewno wezmę w nich udział 74; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 7; Wiek. 18–24 lata; Liczba osób 94; Na pewno wezmę w nich udział 46; Raczej wezmę w nich udział 33; Jeszcze nie wiem 15; Nie wezmę w nich udziału 6;  25–34; Liczba osób 155; Na pewno wezmę w nich udział 68; Raczej wezmę w nich udział 15; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 9;  35–44; Liczba osób 195; Na pewno wezmę w nich udział 70; Raczej wezmę w nich udział 8; Jeszcze nie wiem 10; Nie wezmę w nich udziału 12;  45–54; Liczba osób 162; Na pewno wezmę w nich udział 80; Raczej wezmę w nich udział 10; Jeszcze nie wiem 6; Nie wezmę w nich udziału 4;  55–64; Liczba osób 153; Na pewno wezmę w nich udział 81; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 5; Nie wezmę w nich udziału 4;  65 lat i więcej; Liczba osób 239; Na pewno wezmę w nich udział 83; Raczej wezmę w nich udział 3; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 7; Miejsce zamieszkania. Wieś; Liczba osób 411; Na pewno wezmę w nich udział 72; Raczej wezmę w nich udział 12; Jeszcze nie wiem 9; Nie wezmę w nich udziału 7;  Miasto do 19999; Liczba osób 141; Na pewno wezmę w nich udział 78; Raczej wezmę w nich udział 12; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 2;  20000 – 99999; Liczba osób 194; Na pewno wezmę w nich udział 80; Raczej wezmę w nich udział 9; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 5;  100000 – 499999; Liczba osób 141; Na pewno wezmę w nich udział 64; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 11; Nie wezmę w nich udziału 14;  500000 i więcej mieszk.; Liczba osób 110; Na pewno wezmę w nich udział 75; Raczej wezmę w nich udział 10; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 8; Wykształcenie. Podstawowe; Liczba osób 140; Na pewno wezmę w nich udział 62; Raczej wezmę w nich udział 17; Jeszcze nie wiem 9; Nie wezmę w nich udziału 12;  Zasadnicze zawodowe; Liczba osób 210; Na pewno wezmę w nich udział 73; Raczej wezmę w nich udział 6; Jeszcze nie wiem 14; Nie wezmę w nich udziału 7;  Średnie; Liczba osób 354; Na pewno wezmę w nich udział 72; Raczej wezmę w nich udział 13; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 7;  Wyższe; Liczba osób 294; Na pewno wezmę w nich udział 82; Raczej wezmę w nich udział 9; Jeszcze nie wiem 3; Nie wezmę w nich udziału 5; Status społeczno-zawodowy. Pracownicy najemni i inni zatrudnieni; Liczba osób 382; Na pewno wezmę w nich udział 74; Raczej wezmę w nich udział 12; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 6;  Własna działalność gospodarcza; Liczba osób 106; Na pewno wezmę w nich udział 83; Raczej wezmę w nich udział 8; Jeszcze nie wiem 4; Nie wezmę w nich udziału 4;  Rolnicy; Liczba osób 42; Na pewno wezmę w nich udział 57; Raczej wezmę w nich udział 14; Jeszcze nie wiem 18; Nie wezmę w nich udziału 11;  Emeryci i renciści; Liczba osób 327; Na pewno wezmę w nich udział 82; Raczej wezmę w nich udział 5; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 6;  Uczniowie i studenci; Liczba osób 58; Na pewno wezmę w nich udział 53; Raczej wezmę w nich udział 24; Jeszcze nie wiem 13; Nie wezmę w nich udziału 10;  Bezrob. i nieprac. z innych powod.; Liczba osób 76; Na pewno wezmę w nich udział 56; Raczej wezmę w nich udział 23; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 14; Miesięczne dochody netto. Do 1999 zł; Liczba osób 195; Na pewno wezmę w nich udział 62; Raczej wezmę w nich udział 18; Jeszcze nie wiem 12; Nie wezmę w nich udziału 8;  Między 2000 zł a 2999 zł; Liczba osób 148; Na pewno wezmę w nich udział 76; Raczej wezmę w nich udział 8; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 9;  Między 3000 zł a 3999 zł; Liczba osób 149; Na pewno wezmę w nich udział 72; Raczej wezmę w nich udział 10; Jeszcze nie wiem 12; Nie wezmę w nich udziału 6;  Między 4000 zł a 4999 zł; Liczba osób 138; Na pewno wezmę w nich udział 78; Raczej wezmę w nich udział 10; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 5;  5000 zł i więcej; Liczba osób 271; Na pewno wezmę w nich udział 78; Raczej wezmę w nich udział 10; Jeszcze nie wiem 5; Nie wezmę w nich udziału 7; Ocena własnych warunków materialnych Złe; Liczba osób 88; Na pewno wezmę w nich udział 75; Raczej wezmę w nich udział 12; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 5;  Średnie; Liczba osób 296; Na pewno wezmę w nich udział 73; Raczej wezmę w nich udział 9; Jeszcze nie wiem 10; Nie wezmę w nich udziału 8;  Dobre; Liczba osób 614; Na pewno wezmę w nich udział 74; Raczej wezmę w nich udział 12; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 7; Udział w praktykach religijnych Kilka razy w tygodniu; Liczba osób 72; Na pewno wezmę w nich udział 72; Raczej wezmę w nich udział 5; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 14;  Raz w tygodniu; Liczba osób 297; Na pewno wezmę w nich udział 77; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 10; Nie wezmę w nich udziału 3;  1-2 razy w miesiącu; Liczba osób 103; Na pewno wezmę w nich udział 78; Raczej wezmę w nich udział 7; Jeszcze nie wiem 5; Nie wezmę w nich udziału 11;  Kilka razy w roku; Liczba osób 210; Na pewno wezmę w nich udział 74; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 10; Nie wezmę w nich udziału 5;  W ogóle nie uczestniczy; Liczba osób 303; Na pewno wezmę w nich udział 70; Raczej wezmę w nich udział 14; Jeszcze nie wiem 7; Nie wezmę w nich udziału 10; Poglądy polityczne Lewica; Liczba osób 262; Na pewno wezmę w nich udział 81; Raczej wezmę w nich udział 8; Jeszcze nie wiem 6; Nie wezmę w nich udziału 4;  Centrum; Liczba osób 251; Na pewno wezmę w nich udział 71; Raczej wezmę w nich udział 14; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 7;  Prawica; Liczba osób 387; Na pewno wezmę w nich udział 75; Raczej wezmę w nich udział 11; Jeszcze nie wiem 8; Nie wezmę w nich udziału 5;  Trudno powiedzieć; Liczba osób 70; Na pewno wezmę w nich udział 54; Raczej wezmę w nich udział 9; Jeszcze nie wiem 13; Nie wezmę w nich udziału 24;Tabela 3 Na kandydata którego komitetu wyborczego głosowałby Pan głosowałaby Pani w wyborach do Sejmiku województwa? Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach. Ogółem ; Liczba osób 815; KW Prawo i Sprawiedliwość 19; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 11; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 9; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 22; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 22; Płeć. Mężczyźni; Liczba osób 380; KW Prawo i Sprawiedliwość 19; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 17; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 18; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 21;  Kobiety; Liczba osób 435; KW Prawo i Sprawiedliwość 19; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 5; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 25; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 22; Wiek 18–24 lata; Liczba osób 72; KW Prawo i Sprawiedliwość 6; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 19; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 5; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 11; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 26; Inny komitet wyborczy 0; Trudno powiedzieć 27;  25–34; Liczba osób 120; KW Prawo i Sprawiedliwość 8; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 18; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 17; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 9; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 6; Trudno powiedzieć 29;  35–44; Liczba osób 150; KW Prawo i Sprawiedliwość 11; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 17; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 9; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 20; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 21;  45–54; Liczba osób 141; KW Prawo i Sprawiedliwość 16; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 10; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 7; KKW Lewica 7; KKW Koalicja Obywatelska 30; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 3; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 21;  55–64; Liczba osób 133; KW Prawo i Sprawiedliwość 27; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 3; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 12; KKW Lewica 5; KKW Koalicja Obywatelska 17; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 10; Inny komitet wyborczy 2; Trudno powiedzieć 23;  65 lat i więcej; Liczba osób 200; KW Prawo i Sprawiedliwość 34; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 4; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 6; KKW Lewica 3; KKW Koalicja Obywatelska 31; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 2; Trudno powiedzieć 15; Miejsce zamieszkania. Wieś; Liczba osób 329; KW Prawo i Sprawiedliwość 28; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 11; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 5; KKW Koalicja Obywatelska 12; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 10; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 20;  Miasto do 19999; Liczba osób 128; KW Prawo i Sprawiedliwość 15; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 15; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 14; KKW Lewica 7; KKW Koalicja Obywatelska 22; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 2; Trudno powiedzieć 17;  20000 – 99999; Liczba osób 168; KW Prawo i Sprawiedliwość 14; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 10; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 8; KKW Koalicja Obywatelska 21; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 27;  100000 – 499999; Liczba osób 100; KW Prawo i Sprawiedliwość 15; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 11; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 5; KKW Lewica 7; KKW Koalicja Obywatelska 35; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 6; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 18;  500000 i więcej mieszk.; Liczba osób 90; KW Prawo i Sprawiedliwość 7; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 4; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 43; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 1; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 27; Wykształcenie. Podstawowe; Liczba osób 110; KW Prawo i Sprawiedliwość 28; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 7; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 9; KKW Lewica 4; KKW Koalicja Obywatelska 15; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 16; Inny komitet wyborczy ; Trudno powiedzieć 22;  Zasadnicze zawodowe; Liczba osób 153; KW Prawo i Sprawiedliwość 36; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 7; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 11; KKW Lewica 3; KKW Koalicja Obywatelska 11; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 6; Inny komitet wyborczy 1; Trudno powiedzieć 25;  Średnie; Liczba osób 295; KW Prawo i Sprawiedliwość 15; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 13; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 22; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 22;  Wyższe; Liczba osób 258; KW Prawo i Sprawiedliwość 11; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 12; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 30; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 19; Status społeczno-zawodowy. Pracownicy najemni i inni zatrudnieni; Liczba osób 319; KW Prawo i Sprawiedliwość 14; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 14; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 9; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 20; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 24;  Własna działalność gospodarcza; Liczba osób 92; KW Prawo i Sprawiedliwość 7; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 21; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 6; KKW Lewica 4; KKW Koalicja Obywatelska 28; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 10; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 21;  Rolnicy; Liczba osób 30; KW Prawo i Sprawiedliwość 45; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 10; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 11; KKW Lewica 0; KKW Koalicja Obywatelska 1; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 22;  Emeryci i renciści; Liczba osób 272; KW Prawo i Sprawiedliwość 29; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 3; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 5; KKW Koalicja Obywatelska 27; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 17;  Uczniowie i studenci; Liczba osób 43; KW Prawo i Sprawiedliwość 0; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 17; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 26; KKW Lewica 5; KKW Koalicja Obywatelska 6; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 33; Inny komitet wyborczy 0; Trudno powiedzieć 12;  Bezrobotni i niepracujący z innych powodów; Liczba osób 60; KW Prawo i Sprawiedliwość 21; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 10; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 3; KKW Koalicja Obywatelska 13; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 36; Miesięczne dochody netto. Do 1999 zł; Liczba osób 154; KW Prawo i Sprawiedliwość 27; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 14; KKW Lewica 2; KKW Koalicja Obywatelska 10; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 14; Inny komitet wyborczy 1; Trudno powiedzieć 26;  Między 2000 zł a 2999 zł; Liczba osób 121; KW Prawo i Sprawiedliwość 28; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 5; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 4; KKW Koalicja Obywatelska 23; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 26;  Między 3000 zł a 3999 zł; Liczba osób 120; KW Prawo i Sprawiedliwość 23; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 10; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 6; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 24; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 18;  Między 4000 zł a 4999 zł; Liczba osób 116; KW Prawo i Sprawiedliwość 15; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 13; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 16; KKW Lewica 8; KKW Koalicja Obywatelska 20; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 6; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 18;  5000 zł i więcej; Liczba osób 235; KW Prawo i Sprawiedliwość 9; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 18; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 7; KKW Lewica 9; KKW Koalicja Obywatelska 29; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 9; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 16; Ocena własnych warunków materialnych. Złe; Liczba osób 75; KW Prawo i Sprawiedliwość 22; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 4; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 20; KKW Lewica 5; KKW Koalicja Obywatelska 15; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 9; Inny komitet wyborczy 6; Trudno powiedzieć 18;  Średnie; Liczba osób 225; KW Prawo i Sprawiedliwość 27; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 4; KKW Koalicja Obywatelska 15; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 11; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 25;  Dobre; Liczba osób 515; KW Prawo i Sprawiedliwość 16; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 14; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 7; KKW Koalicja Obywatelska 26; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 21; Udział w praktykach religijnych. Kilka razy w tygodniu; Liczba osób 56; KW Prawo i Sprawiedliwość 57; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 14; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 6; KKW Lewica 0; KKW Koalicja Obywatelska 2; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 3; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 13;  Raz w tygodniu; Liczba osób 249; KW Prawo i Sprawiedliwość 32; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 11; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 3; KKW Koalicja Obywatelska 15; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 9; Inny komitet wyborczy 1; Trudno powiedzieć 22;  1–2 razy w miesiącu; Liczba osób 82; KW Prawo i Sprawiedliwość 22; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 9; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 19; KKW Lewica 6; KKW Koalicja Obywatelska 12; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 23;  Kilka razy w roku; Liczba osób 177; KW Prawo i Sprawiedliwość 9; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 17; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 3; KKW Koalicja Obywatelska 30; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 9; Inny komitet wyborczy 3; Trudno powiedzieć 20;  W ogóle nie uczestniczy; Liczba osób 244; KW Prawo i Sprawiedliwość 4; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 10; KKW Lewica 13; KKW Koalicja Obywatelska 31; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 8; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 24; Poglądy polityczne. Lewica; Liczba osób 229; KW Prawo i Sprawiedliwość 3; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 19; KKW Koalicja Obywatelska 36; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 5; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 18;  Centrum; Liczba osób 205; KW Prawo i Sprawiedliwość 8; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 3; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 18; KKW Lewica 1; KKW Koalicja Obywatelska 26; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 11; Inny komitet wyborczy 4; Trudno powiedzieć 30;  Prawica; Liczba osób 327; KW Prawo i Sprawiedliwość 36; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 19; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 6; KKW Lewica 1; KKW Koalicja Obywatelska 12; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 7; Inny komitet wyborczy 2; Trudno powiedzieć 16;  Trudno powiedzieć; Liczba osób 43; KW Prawo i Sprawiedliwość 23; KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 14; KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe 8; KKW Lewica 0; KKW Koalicja Obywatelska 4; KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” 12; Inny komitet wyborczy 5; Trudno powiedzieć 34
Badanie „Aktualności” (2) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 18 do 22 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
6
Badanie:
202408 Aktualności (2)
Kategorie tematyczne:
Wybory samorządowe
Słowa kluczowe:
wybory samorządowe, deklaracje udziału w wyborach, sejmik wojewódzki, rada gminy, rada powiatu, burmistrz, wójt, prezydent miasta
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze