UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

CBOSNEWS


Warning: filemtime(): stat failed for ../publikacje/news/2024/9/dane/numer.txt in /home/virtualki/40602/PL/publikacje/news_tekst.php on line 53

9/2024

2024-04-13

Czy Polacy uważają atak Rosji na państwa NATO za prawdopodobny?

Coraz więcej zachodnich ekspertów, wojskowych oraz polityków mówi o potencjalnie zbliżającym się ataku Rosji na państwa NATO. Zwykle padają przy tym konkretne przedziały czasowe, w których miałoby do takiej agresji dojść, a szacunki wahają się często między trzema a ośmioma latami (choć niektórzy dają sojuszowi nawet mniej czasu). Co sądzą o tych prognozach nasi badani? Okazuje się, że ponad połowa Polaków (57%) uważa atak Rosji na kraje NATO za prawdopodobny (14% uznaje go nawet za bardzo prawdopodobny). Przeciwnego zdania jest mniej więcej co trzeci badany (32%), choć zaledwie 4% uznaje taki atak za zupełnie nieprawdopodobny. Co dziewiąty (11%) nie ma zdania na ten temat.
Rysunek
Atak Rosji za nieprawdopodobny uznają ponadprzeciętnie często młodsi ankietowani, rzadziej praktykujący religijnie i bardziej zainteresowani polityką. Obawy przed atakiem Rosji są najsilniejsze wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a najsłabsze wśród zwolenników Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Lewicy – w tych dwóch ostatnich grupach przeważają osoby uznające taki atak za nieprawdopodobny.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (407) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 24,3% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze