UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

Komunikat z badań nr 56/2024
 

Opinia publiczna o polityce energetycznej

Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
|
2024-06-10

W kwietniowym sondażu, po upływie ponad roku od ostatniego badania na ten temat, ponownie zapytaliśmy Polaków o kierunki rozwoju polityki energetycznej. Interesowało nas, jak zapatrują się oni na tempo dochodzenia przez Polskę do zeroemisyjności oraz na jakich zasobach – odnawialnych czy też nie – powinniśmy się teraz skoncentrować. Sprawdziliśmy ponadto, jakie jest nastawienie do energetyki wiatrowej i atomowej.

KIEDY NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA?

Do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, w tym dwutlenku węgla. Czy Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel:

- jak najszybciej, jeszcze przed rokiem 2050

- do roku 2050

- Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ją po roku 2050

- Trudno powiedzieć

/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KIERUNKI ZMIAN W ENERGETYCE

Obecnie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat wytwarzanie energii w Polsce:

- powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego

- powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii

- Trudno powiedzieć

/wykresy wg terminów badań XI 2015, XI 2018, V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że obecnie należy skoncentrować się na rozwoju:

-nieodnawialnych źródeł energii (paliwa jądrowego, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego)

-odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy)

-obu tych gałęzi energetyki w równym stopniu

-Trudno powiedzieć

/wykres wg lat badań 2015, 2016, 2023, 2024/ oraz /tabela wg stosunku do transformacji energetycznej/ oraz /tabela wg stosunku do węgla jako podstawowego surowca energetycznego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ENERGETYKA WIATROWA

Farmy wiatrowe umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru. Czy popiera Pan(i) rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce czy też nie?

- Zdecydowanie tak

- Raczej tak

- Raczej nie

- Zdecydowanie nie

- Trudno powiedzieć

/wykres wg terminów V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz/ tabela wg. preferencji partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Gdyby lądowa farma wiatrowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?

- Opowiadał(a)bym się za budową

- Sprzeciwiał(a)bym się budowie

- Trudno powiedzieć

/wykres wg terminów V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy koszt wyprodukowania energii przez farmy wiatrowe jest niższy, podobny czy wyższy niż koszt wyprodukowania energii elektrycznej z węgla?

- Niższy

- Podobny

- Wyższy

- Trudno powiedzieć

/wykres WG TERMINÓW II 2023, IV 2024/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ENERGETYKA ATOMOWA

Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?

- Opowiadał(a)bym się za budową

- Sprzeciwiał(a)bym się budowie

- Trudno powiedzieć

/wykres wg terminów badań XI 1987, XI 1989, VI 2006, VII 2008, II 2009, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, I 2016, III 2018, V 2021, XI 2022, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy przeciw tej decyzji?

- Opowiedział(a)bym się za budową

- Sprzeciwił(a)bym się budowie

- Nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie

/wykres wg terminów badań VI 2006, VII 2008, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, V 2021, XI 2022, IV 2024/ oraz /tabela wg poparcia dla budowy elektrowni atomowych/ oraz/ tabela aneksowa/

Szacuje się, że budowa elektrowni jądrowej zakończy się w latach 2035–2037. Do tego czasu energia elektryczna musi być wytwarzana z innych źródeł. Czy Pana(i) zdaniem powinny to być:

- źródła odnawialne – farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne

- elektrownie gazowe

- elektrownie węglowe, wyposażone w nowoczesne bloki energetyczne o wysokiej sprawności

- Trudno powiedzieć

/wykres/ oraz/ tabela wg wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł.
Liczba stron:
24
Badanie:
202412 Aktualne problemy i wydarzenia (408)
Kategorie tematyczne:
Energetyka, Ekologia, Gospodarka, Prawo
Słowa kluczowe:
neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna, źródła energii, odnawialne źródła energii, środowisko naturalne, węgiel kamienny, zmiany klimatu, energetyka, energetyka jądrowa, elektrownia jądrowa, energia jądrowa, bezpieczeństwo energetyczne, energetyka wiatrowa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Tak
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry