UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Europejski Zielony Ład - z czym kojarzy się Polakom?
Kafelek tematyczny do publikacji
Europejski Zielony Ład jest coraz powszechniej rozpoznawaną „marką”. Pod tą nazwą kryje się pakiet regulacji przygotowanych przez Komisję Europejską w celu osiągnięcia w UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przedsięwzięciu od samego początku towarzyszy ożywiona debata, w której – co zrozumiałe - na pierwszy plan wysuwają się najbardziej skrajne opinie. Jak Polacy postrzegają te plany? Czy wywołują one nadzieję czy raczej obawę? Czy bardziej skłonni jesteśmy wierzyć „ekoterrorystom” czy raczej „ekosceptykom”?
2024-06-10
Autor: Marcin Głowacki
Opinia publiczna o polityce energetycznej
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniowym sondażu, po upływie ponad roku od ostatniego badania na ten temat, ponownie zapytaliśmy Polaków o kierunki rozwoju polityki energetycznej. Interesowało nas, jak zapatrują się oni na tempo dochodzenia przez Polskę do zeroemisyjności oraz na jakich zasobach – odnawialnych czy też nie – powinniśmy się teraz skoncentrować. Sprawdziliśmy ponadto, jakie jest nastawienie do energetyki wiatrowej i atomowej.
KIEDY NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA?
Do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, w tym dwutlenku węgla. Czy Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel:
- jak najszybciej, jeszcze przed rokiem 2050
- do roku 2050
- Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ją po roku 2050
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
KIERUNKI ZMIAN W ENERGETYCE
Obecnie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat wytwarzanie energii w Polsce:
- powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego
- powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XI 2015, XI 2018, V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy uważa Pan(i), że obecnie należy skoncentrować się na rozwoju:
-nieodnawialnych źródeł energii (paliwa jądrowego, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego)
-odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy)
-obu tych gałęzi energetyki w równym stopniu
-Trudno powiedzieć
/wykres wg lat badań 2015, 2016, 2023, 2024/ oraz /tabela wg stosunku do transformacji energetycznej/ oraz /tabela wg stosunku do węgla jako podstawowego surowca energetycznego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
ENERGETYKA WIATROWA
Farmy wiatrowe umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru. Czy popiera Pan(i) rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz/ tabela wg. preferencji partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/
Gdyby lądowa farma wiatrowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023, IV 2024/ oraz /tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Jak Pan(i) sądzi, czy koszt wyprodukowania energii przez farmy wiatrowe jest niższy, podobny czy wyższy niż koszt wyprodukowania energii elektrycznej z węgla?
- Niższy
- Podobny
- Wyższy
- Trudno powiedzieć
/wykres WG TERMINÓW II 2023, IV 2024/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
ENERGETYKA ATOMOWA
Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 1987, XI 1989, VI 2006, VII 2008, II 2009, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, I 2016, III 2018, V 2021, XI 2022, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy przeciw tej decyzji?
- Opowiedział(a)bym się za budową
- Sprzeciwił(a)bym się budowie
- Nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie
/wykres wg terminów badań VI 2006, VII 2008, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, V 2021, XI 2022, IV 2024/ oraz /tabela wg poparcia dla budowy elektrowni atomowych/ oraz/ tabela aneksowa/
Szacuje się, że budowa elektrowni jądrowej zakończy się w latach 2035–2037. Do tego czasu energia elektryczna musi być wytwarzana z innych źródeł. Czy Pana(i) zdaniem powinny to być:
- źródła odnawialne – farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne
- elektrownie gazowe
- elektrownie węglowe, wyposażone w nowoczesne bloki energetyczne o wysokiej sprawności
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-10
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Głosowanie w wyborach do PE - prognoza wyborcza
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych publikacjach na ogół prezentujemy wyniki preferencji partyjnych, uwzględniając deklaracje wszystkich osób zapowiadających udział w wyborach. Tym razem na podstawie analiz – odpowiedzi respondentów na szereg pytań dotyczących m.in. systematyczności głosowania w wyborach, stopnia zainteresowania polityką i postrzeganego znaczenia wyborów europejskich – wyodrębniliśmy osoby, które z największym prawdopodobieństwem będą uczestniczyć w nadchodzącym głosowaniu.
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego – prognoza wyborcza
- KKW Koalicja Obywatelska
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Lewica
- KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie
- Inny komitet wyborczy
- Niezdecydowani
/wykres/
2024-06-07
Autor: Beata Roguska
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w maju
Kafelek tematyczny do publikacji
Raz w miesiącu pytamy Polaków o to, jak postrzegają działalność Sejmu, Senatu i prezydenta.
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU
Oceny działalności Sejmu
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 - V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności Senatu
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 - V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2024
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2024
Tabela - oceny działalności Sejmu wg preferencji politycznych
Tabela - oceny działalności Senatu wg preferencji politycznych
OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA
Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 - V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2024 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)
Tabela – oceny działalności prezydenta wg preferencji politycznych
Tabela – oceny działalności prezydenta wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-06
Autor: Michał Feliksiak
Polacy o wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kafelek tematyczny do publikacji
9 czerwca, na zakończenie trwającego od jesieni maratonu wyborczego, odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanię przedwyborczą zdominowały istotne dla Polaków kwestie – dotyczące Zielonego Ładu, paktu migracyjnego i bezpieczeństwa naszego kraju w kontekście wojny w Ukrainie. Czy po wysiłku mobilizacyjnym w jesiennych wyborach, niższej niż spodziewana partycypacji w wyborach samorządowych można oczekiwać licznego udziału w nadchodzącym głosowaniu? Która z głównych sił na scenie politycznej zdoła skuteczniej zachęcić swoich wyborców do głosowania?
ZAINTERESOWANIE I UDZIAŁ W WYBORACH
9 czerwca odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy Pan(i) osobiście interesuje się tymi wyborami?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań X 2003 - V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Tabela - Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wykres - Deklaracje udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu
POSTRZEGANIE ZNACZENIA WYBORÓW DO PE
Czy, Pana(i) zdaniem, to, jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach, kto będzie nas reprezentował w tej instytucji, będzie miało dla naszego kraju:
- bardzo duże znaczenie
- duże znaczenie
- raczej małe znaczenie
- praktycznie nie będzie miało znaczenia
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów określonych na podstawie preferencji w wyborach do PE/ oraz /tabela aneksowa: duże znaczenie, małe znaczenie, Trudno powiedzieć/
ELEKTORATY W WYBORACH DO PE
Na kandydata którego komitetu wyborczego zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska
- KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Lewica
- KWW Bezpartyjni Samorządowcy –Normalna Polska w Normalnej Europie
- Inny komitet wyborczy
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg poglądów na temat suwerenności Polski w UE/ oraz /tabela wg poparcia dla kandydatów kładących nacisk na niezależność Polski w UE oraz kładących nacisk na pogłębianie integracji europejskiej/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-05
Autor: Beata Roguska
O mobbingu - doświadczenia Polaków
Kafelek tematyczny do publikacji
W jednym z naszych ostatnich sondaży , po dziesięciu latach przerwy, powróciliśmy do problematyki mobbingu. O kwestię tę pytaliśmy na trzy sposoby. Po pierwsze zapytaliśmy badanych o osobiste doświadczanie szykan ze strony przełożonych lub innych współpracowników; po drugie zadaliśmy ogólne pytanie o ich występowanie w miejscu pracy ankietowanych; po trzecie pytaliśmy o konkretne przypadki niewłaściwego traktowania w pracy. Rejestrując odpowiedzi staraliśmy się uchwycić zróżnicowanie – czy szykany te występowały często czy też jedynie sporadycznie. Częste ich występowanie w większym stopniu koresponduje z definicją mobbingu, który w Kodeksie pracy określany jest jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Pytania ankiety kierowane były do pracowników najemnych, a większość z nich dotyczyła ostatnich pięciu lat.
SAMOPOCZUCIE W PRACY
Jak, ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) w swoim miejscu pracy? Czy na ogół czuje się Pan(i) w pracy:
- dobrze
- bardzo dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
- bardzo źle
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
POCZUCIE BYCIA SZYKANOWANYM
Czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się, że był(a) Pan(i) w pracy szykanowany(a) przez swojego kierownika lub kierowniczkę (przełożonego czy przełożoną), szefa?
- Nie, nigdy
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Tak, często
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
Czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się, że był(a) Pan(i) w pracy szykanowany(a) przez kolegów, koleżanki, współpracowników?
- Nie, nigdy
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Tak, często
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
Na czym to szykanowanie polegało? - odpowiedzi na pytanie otwarte badanych, którzy zadeklarowali, że byli szykanowani przez swoich przełożonych lub koleżanki czy kolegów z pracy
- Ośmieszanie, poniżanie, lekceważenie, obrażanie
- Podważanie kompetencji, niesprawiedliwe oceny pracy
- Mobbing – ogólnie
- Wymuszanie nadgodzin, zadań wykraczających poza zakres obowiązków
- Dyskryminacja ze względu na różne cechy
- Inne odpowiedzi
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/
SZYKANY W MIEJSCU PRACY
Czy w Pana(i) miejscu pracy zdarzały się czy też nie takie sytuacje, że pracownicy byli niewłaściwie traktowani, tzn. szykanowani przez swoich przełożonych, szefów?
- Nie, nigdy
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Tak, często
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
Czy w Pana(i) miejscu pracy zdarzały się czy też nie takie sytuacje, że pracownicy byli niewłaściwie traktowani, tzn. szykanowani przez koleżanki, kolegów, współpracowników?
- Nie, nigdy
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Tak, często
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
PRZYPADKI NIEWŁAŚCIWEGO TRAKTOWANIA – DOŚWIADCZENIA OSOBISTE
Czy w tym okresie, czyli w ostatnich pięciu latach, zdarzyło się kiedykolwiek, że był(a) Pan(i) zmuszony(a) do przyjęcia w pracy jakichś warunków lub zrobienia czegoś, co uważał(a) Pan(i) za niesłuszne lub niewłaściwe?
- Nie, nigdy
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Tak, często
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy/ oraz /tabela aneksowa/
Czy w ostatnich pięciu latach zdarzyło się Panu(i) w pracy, że:
* powierzano Panu(i) zadania, do których wykonania nie był(a) Pan(i) przygotowany, a następnie krytykowano ich wykonanie
* był(a) Pan(i) obiektem złośliwych uwag, docinków, niewybrednych żartów ze strony szefa, tzn. Pana(i) przełożonego/przełożonej
* zmuszano Pana(ią) do zostawania po godzinach, mimo że nie było to konieczne, lub nie zapłacono za tę pracę
* odmówiono Panu(i) urlopu, nie pozwalano na zwolnienia * choć inni nie mieli takich kłopotów
* bez uzasadnionego powodu pozbawiono Pana(ią) nagrody lub premii
* był(a) Pan(i) publicznie (w obecności kolegów, koleżanek, klientów lub podwładnych) krytykowany(a), poniżany(a) lub ośmieszany(a)
* wyznaczano Panu(i) nierealnie krótkie terminy wykonania zadań i karano za niewywiązywanie się z nich
* straszono Pana(ią) lub szantażowano zwolnieniem z pracy
* mówiono Panu(i), że jest Pan(ią) osobą konfliktową, o trudnym charakterze
* ukarano Pana(ią) za coś, nie wysłuchawszy Pana(i) wyjaśnień
* w imię lojalności wobec firmy lub przełożonych zmuszano Pana(ią) do donoszenia na kolegów czy koleżanki
* ukarano Pana(ią) za to, że składał(a) Pan(i) skargi na coś, dochodził(a) swoich praw
* był(a) Pan(i) obiektem niechcianych, niewłaściwych zachowań, żartów lub propozycji o charakterze seksualnym
- Tak, często
- Tak, ale rzadko lub tylko raz
- Nie, nigdy
/wykresy wg badań V 2002, V 2014, IV 2024/
ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO TRAKTOWANIA
Proszę przypomnieć sobie ostatni przypadek niewłaściwego potraktowania Pana(i) w pracy przez przełożonych lub kolegów. Czy zgłaszał(a) Pan(i) tę sprawę? - Odpowiedzi badanych, którzy zostali niewłaściwe potraktowani przez przełożonych lub przez współpracowników w ciągu ostatnich pięciu lat
- Tak, zgłosiłe(a)m w miejscu pracy (komuś osobiście, odpowiedniej komisji lub przez odpowiedni system)
- Tak, zgłosiłe(a)m poza miejscem pracy (np. do Państwowej Inspekcji Pracy)
- Tak, zgłosiłe(a)m zarówno w pracy jak i poza pracą
- Nie, nie zgłosiłem(am)
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/
Czy została ona rozwiązana w sposób zadawalający dla Pana(i)? - Odpowiedzi badanych, którzy zgłosili sprawę
Tak, została rozwiązana w sposób zadowalający
Nie, została rozwiązana w sposób niezadowalający
Nie, w ogóle nie została rozwiązana
/wykres/
Dlaczego nie zgłosił(a) Pan(i) tej sprawy? - Odpowiedzi badanych, którzy postanowili nie zgłaszać sprawy niewłaściwego traktowania w pracy
- Błaha sprawa, incydentalna, nie było to rażące
- Ogólniki – brak czasu, niechęć do zgłaszania
- Brak wiary w skuteczność, sensowność zgłaszania
- Obawy, obawy przed zwolnieniem, gorszymi konsekwencjami
- Niechęć do wywoływania konfliktów
- Samodzielne rozwiązanie sytuacji konfliktowej, zgłoszenie szefowi
- Brak instancji do której można zgłosić
- Odejście z pracy, wypowiedzenie umowy
- Inne
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-04
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry