UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego w opinii obywateli
Kafelek tematyczny do publikacji
1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
2. WYNIKI BADAŃ
STOSUNEK PAŃSTW KAPITALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw zachodnich wobec Polski w okresie stanu wojennego?
[pytanie otwarte, najczęstsze odpowiedzi]
- Oceny negatywne
-- sankcje polityczne i gospodarcze były zbyt drastycznymi posunięciami, utrudniały wyjście z kryzysu
-- była to działalność prowokacyjna, podjudzanie do waśni, anarchii, wojny domowej
-- było to mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski, wroga działalność propagandowa, liczenie na własne korzyści
-- postępowanie państw kapitalistycznych było niezgodne z normami prawa międzynarodowego
- Oceny pozytywne
-- za ogólne postępowanie i niesienie pomocy społeczeństwu w postaci darów i paczek, a nie pożyczek, które byłyby znowu rozkradzione
-- za zastosowanie restrykcji ekonomicznych, prawidłowe uderzenie w autorytet rządzących; był to wyraz poparcia dla narodu polskiego, obrona jego praw i praw człowieka deptanych przez rząd polski
-- było to słuszne, ponieważ propaganda Polski „opluwa” prezydenta Reagana i Stany Zjednoczone
- Nie mam zdania, trudno mi powiedzieć
/omówienie w tekście/
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wypowiadał się wielokrotnie na temat Polski, Jak Pan(i) ocenia te wypowiedzi?
- Zgadzam się z nimi
- Budzą moje wątpliwości, choć z wieloma się zgadzam
- Nie zgadzam się z nimi, są oburzające
- Nie znam tych wypowiedzi
/omówienie w tekście/
STOSUNEK PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw socjalistycznych wobec Polski w okresie stanu wojennego?
- Oceny pozytywne
-- postępowali jak prawdziwi sojusznicy udzielając pomocy politycznej i gospodarczej w miarę swoich możliwości
-- był to najstosowniejszy moment do oceny naszych sojuszy i przyjaźni
-- były to poprawne stosunki między państwami socjalistycznymi
- Zarzut bierności
-- podobno udzielały nam pomocy, ale trudno coś konkretnego powiedzieć, zwłaszcza co do ilości i jakości
-- nie udzielały nam pomocy ani politycznej, ani gospodarczej, zachowały neutralność
-- zajmowały wobec spraw Polski stanowisko raczej obojętne ze względu na brak rozeznania w naszej sytuacji wewnętrznej
- Oceny negatywne
-- wtrącały się w nasze wewnętrzne sprawy przy okazji udzielania pomocy gospodarczej
-- pomagały władzy, a nie społeczeństwu; nie uznawały opinii społeczeństwa; miały w tym własny interes
-- wprowadzenie stanu wojennego traktowały jako zagrożenie bytu wspólnoty socjalistycznej
-- Zajmowały postawę wrogą wobec "Solidarności"
- Brak zdania
/omówienie w tekście/
1983-08-01
Autorzy: Marian Wirkus, Wanda Komar
Opinie obywateli o wprowadzeniu, trwaniu i zniesieniu stanu wojennego
Kafelek tematyczny do publikacji
REAKCJA NA WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO;
1. Czy spodziewał(a) się Pan(i) jesienią 81 r. decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?
2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi uzasadnieniami, które podano wprowadzając stan wojenny?
- zapobieżenie bratobójczemu konfliktowi
- zachowanie ładu i spokoju w kraju
- utrzymanie suwerenności i niepodległości Polski
- umożliwienie władzom państwowym i administracyjnym skuteczniejszej realizacji zadań gospodarczych
- utrzymanie sojuszów polityczno-społecznych z krajami socjalistycznymi
3. Jak przyjął(ęła) Pan(i) wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego?
ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO
Opinie o czasie podjęcia decyzji.
Reakcje na wiadomość o zniesieniu stanu wojennego.
OCENA PRZEBIEGU STANU WOJENNEGO
Prawo stanu wojennego wprowadziło szereg ograniczeń dla obywateli. Które z nich stanowiły największą dolegliwość?
- W życiu osobistym
- W życiu politycznym
Działalność wojska i służb wewnętrznych w okresie stanu wojennego - tabela
Perspektywy rozwoju wydarzeń po zniesieniu stanu wojennego
Prognozy zmian w sytuacji gospodarczej.
Obawy związane z rozwojem sytuacji po zniesieniu stanu wojennego
Nadzieje związane ze zniesieniem stanu wojennego
Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego
1983-08-01
Autorzy: Wanda Komar, Marian Wirkus
Problemy oszczędniejszego gospodarowania w opinii uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego
Kafelek tematyczny do publikacji
Oszczędność w zakładzie pracy
Możliwości oszczędniejszego gospodarowanie w zakładzie surowcami i energią
/tabela/
Czynniki mające największy wpływ na zwiększenie oszczędzania w zakładzie pracy
/tabela/
Oszczędność na własnym stanowisku pracy
1983-08-01
Autor: Zofia Ożerska
Płace. Raport z badań w przedsiębiorstwie (II)
Kafelek tematyczny do publikacji
Badaniami objęto grupę kierowników średniego szczebla, dyrekcję zakładu produkcyjnego, członków egzekutywy PZPR oraz samorządu.
Komunikat zawiera opis przedsiębiorstwa, jego organizację, stan ekonomiczny, produkcję, strukturę zatrudnienia, płace.
Płace a zachowania załogi i kierownictwa.
Opinie respondentów o załodze, systemie płac, dyrekcji i samorządzie.
Analiza problemu
Interpretacja
Diagnoza
1983-07-01
Autorzy: Małgorzata Gałęzowska, Zbigniew Maj, Cezary Sowiński, Renata Zawadzka
Płace. Raport z badań w przedsiębiorstwie
Kafelek tematyczny do publikacji
Opracowanie zawiera analizę wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w dużym warszawskim zakładzie produkcyjnym z dyrekcją, członkami egzekutywy PZPR, przedstawicielami samorządu i związkowcami.
Tematyka wywiadów:
1. organizacja przedsiębiorstwa
- produkcja
- finanse
- system wynagradzania
- zatrudnienie
2. powiązania z otoczeniem
3. funkcjonowanie
4. płace
W analizie wykorzystano ponadto nagrania z konferencji programowej związku zawodowego, teksty programowe samorządu (drukowane w gazecie zakładowej), analizę stanu przedsiębiorstwa i program rozwoju opracowany przez dyrekcję.
OPINIE RESPONDENTÓW O SYSTEMIE PŁAC
Załoga i jej motywacja do pracy.
Grupy formalne i ich działanie:
- dyrekcja,
- komitet fabryczny PZPR,
- związek zawodowy,
- samorząd,
- "Solidarność"
Płace w świadomości indywidualnej i zbiorowej
1983-06-01
Autorzy: Zbigniew Maj, Renata Zawadzka, Cezary Sowiński, Małgorzata Gałęzowska
Informacja z badań nad odbiorem rozmowy L. Wałęsy z bratem przez środowisko robotnicze
Kafelek tematyczny do publikacji
W związku z niespełnieniem podstawowych wymogów organizacyjnych, niemożliwe było przeprowadzenie ankiety, której celem było zbadanie popularności L. Wałęsy.
Tekst jest opisem powyższej sytuacji.
1983-05-26
Autor: Elżbieta Kassyk
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry