UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Główne założenia socjalizmu naukowego
Kafelek tematyczny do publikacji
Opracowanie teoretyczne na zlecenie Centrum Badania Opinii Społecznej.
1. Przesłanki i konieczność marksistowskiej rewolucji naukowo-społecznej
2. Spór z Adamem Schaffem o czas i miejsce zaczynania przeobrażeń społecznych
3. Istota, motywy i zafałszowania socjalistycznej egalitaryzacji
4. Uspołecznienie środków i celów produkcji
5. Wymogi i niedostatki planowości
6. Zasada dominacji socjalistycznych stosunków
7. Przywracanie hegemonii klasy robotniczej
8. Konieczność internacjonalistycznego współdziałania sił prosocjalistycznych
9. Współzależność odradzania teorii i praktyki socjalizmu w Polsce Ludowej
1983-10-01
Autor: Mariusz Gulczyński
Sonda nt. "Polski socjalizm". Sprawozdanie z badań ankietowych w środowiskach opiniotwórczych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ankietę pod hasłem "Polski socjalizm?" rozesłano do środowisk opiniotwórczych województw: warszawskiego, katowickiego, krakowskiego, wrocławskiego i poznańskiego.
Z pytaniami otwartymi zwrócono się do 105 osobistości z różnych środowisk.
Dla zaprezentowania zebranych opinii, sądów, sugestii i propozycji przyjęto następującą klasyfikację:
I. Stosunek do idei polskiego socjalizmu
II. Przyczyny polskich niepowodzeń
III. Diagnozy stanu obecnego
IV. Poszukiwania dróg wyjścia
1983-09-01
Autor: Edward Nowak
Rodzaje zagrożeń i zjawisk niepożądanych oraz ich ocena w opinii społecznej
Kafelek tematyczny do publikacji
Zjawiska groźne i szkodliwe:
alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, pijaństwo, brak kultury współżycia między ludźmi, spekulacja, znieczulica społeczna, napady i rozboje, praca byle jaka, nadużywanie zajmowanych stanowisk, zabójstwa, protekcja, gwałty, uchylanie się od pracy, egoizm, zobojętnienie.
Ocena szkodliwości poszczególnych zjawisk oraz poczucie zagrożenia z ich strony:
I przestępczość kryminalna i gospodarcza, zjawiska uznawane przez medycynę za jednostki chorobowe;
II stosunki między ludźmi, obyczajowość, mechanizmy życia społecznego;
III morale w pracy;
IV zagrożenia zewnętrzne, zła organizacja pracy, wykroczenia przeciwko wspólnemu dobru, rozkład życia rodzinnego.
1983-09-01
Autor: Janusz Engel
Opinie o warunkach tworzenia nowych związków zawodowych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ruch związkowy w opinii działaczy.
Nowe związki zawodowe w opinii grupy nie należących do nich robotników.
1983-09-01
Autor: Elżbieta Lenczewska
Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego w opinii obywateli
Kafelek tematyczny do publikacji
1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
2. WYNIKI BADAŃ
STOSUNEK PAŃSTW KAPITALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw zachodnich wobec Polski w okresie stanu wojennego?
[pytanie otwarte, najczęstsze odpowiedzi]
- Oceny negatywne
-- sankcje polityczne i gospodarcze były zbyt drastycznymi posunięciami, utrudniały wyjście z kryzysu
-- była to działalność prowokacyjna, podjudzanie do waśni, anarchii, wojny domowej
-- było to mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski, wroga działalność propagandowa, liczenie na własne korzyści
-- postępowanie państw kapitalistycznych było niezgodne z normami prawa międzynarodowego
- Oceny pozytywne
-- za ogólne postępowanie i niesienie pomocy społeczeństwu w postaci darów i paczek, a nie pożyczek, które byłyby znowu rozkradzione
-- za zastosowanie restrykcji ekonomicznych, prawidłowe uderzenie w autorytet rządzących; był to wyraz poparcia dla narodu polskiego, obrona jego praw i praw człowieka deptanych przez rząd polski
-- było to słuszne, ponieważ propaganda Polski „opluwa” prezydenta Reagana i Stany Zjednoczone
- Nie mam zdania, trudno mi powiedzieć
/omówienie w tekście/
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wypowiadał się wielokrotnie na temat Polski, Jak Pan(i) ocenia te wypowiedzi?
- Zgadzam się z nimi
- Budzą moje wątpliwości, choć z wieloma się zgadzam
- Nie zgadzam się z nimi, są oburzające
- Nie znam tych wypowiedzi
/omówienie w tekście/
STOSUNEK PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw socjalistycznych wobec Polski w okresie stanu wojennego?
- Oceny pozytywne
-- postępowali jak prawdziwi sojusznicy udzielając pomocy politycznej i gospodarczej w miarę swoich możliwości
-- był to najstosowniejszy moment do oceny naszych sojuszy i przyjaźni
-- były to poprawne stosunki między państwami socjalistycznymi
- Zarzut bierności
-- podobno udzielały nam pomocy, ale trudno coś konkretnego powiedzieć, zwłaszcza co do ilości i jakości
-- nie udzielały nam pomocy ani politycznej, ani gospodarczej, zachowały neutralność
-- zajmowały wobec spraw Polski stanowisko raczej obojętne ze względu na brak rozeznania w naszej sytuacji wewnętrznej
- Oceny negatywne
-- wtrącały się w nasze wewnętrzne sprawy przy okazji udzielania pomocy gospodarczej
-- pomagały władzy, a nie społeczeństwu; nie uznawały opinii społeczeństwa; miały w tym własny interes
-- wprowadzenie stanu wojennego traktowały jako zagrożenie bytu wspólnoty socjalistycznej
-- Zajmowały postawę wrogą wobec "Solidarności"
- Brak zdania
/omówienie w tekście/
1983-08-01
Autorzy: Marian Wirkus, Wanda Komar
Opinie obywateli o wprowadzeniu, trwaniu i zniesieniu stanu wojennego
Kafelek tematyczny do publikacji
REAKCJA NA WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO;
1. Czy spodziewał(a) się Pan(i) jesienią 81 r. decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?
2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi uzasadnieniami, które podano wprowadzając stan wojenny?
- zapobieżenie bratobójczemu konfliktowi
- zachowanie ładu i spokoju w kraju
- utrzymanie suwerenności i niepodległości Polski
- umożliwienie władzom państwowym i administracyjnym skuteczniejszej realizacji zadań gospodarczych
- utrzymanie sojuszów polityczno-społecznych z krajami socjalistycznymi
3. Jak przyjął(ęła) Pan(i) wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego?
ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO
Opinie o czasie podjęcia decyzji.
Reakcje na wiadomość o zniesieniu stanu wojennego.
OCENA PRZEBIEGU STANU WOJENNEGO
Prawo stanu wojennego wprowadziło szereg ograniczeń dla obywateli. Które z nich stanowiły największą dolegliwość?
- W życiu osobistym
- W życiu politycznym
Działalność wojska i służb wewnętrznych w okresie stanu wojennego - tabela
Perspektywy rozwoju wydarzeń po zniesieniu stanu wojennego
Prognozy zmian w sytuacji gospodarczej.
Obawy związane z rozwojem sytuacji po zniesieniu stanu wojennego
Nadzieje związane ze zniesieniem stanu wojennego
Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego
1983-08-01
Autorzy: Wanda Komar, Marian Wirkus
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry