UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Głosowanie przez internet
Kafelek tematyczny do publikacji
W niektórych krajach europejskich, np. w Estonii, Belgii czy Szwajcarii, istnieje możliwość głosowania w wyborach przez internet (e-voting). W Polsce jak dotąd jej nie ma. Pilotażem dla tego sposobu głosowania będą być może wybory prezydenckie w 2025 roku, choć miałaby to być wówczas opcja dostępna jedynie dla Polaków mieszkających za granicą.
Czy w Polsce powinna istnieć możliwość głosowania w wyborach przez internet?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg korzystania z internetu/ oraz /tabela wg: wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej, dochodów na jedną osobę, poglądów politycznych, chęci udziału w wyborach parlamentarnych, elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, gdyby była taka możliwość, głosował(a)by Pan(i) w wyborach przez internet?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg: wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej, dochodów na jedną osobę, poglądów politycznych, chęci udziału w wyborach parlamentarnych, elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poparcia możliwości głosowania przez internet/ oraz /tabela aneksowa/
2024-06-17
Autor: Michał Feliksiak
Nastroje społeczne w ostatniej dekadzie maja
Kafelek tematyczny do publikacji
W stosunku do kwietnia nastroje społeczne zmieniły się jedynie w niewielkim stopniu. Minimalnie zmniejszył się odsetek niezadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w kraju, niemniej jednak nadal trochę częściej jest on oceniany negatywnie niż pozytywnie. Po zarejestrowanym w kwietniu wzroście zadowolenia z warunków materialnych gospodarstw domowych obecnie nastąpił jego spadek.
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny
Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2024/
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
SYTUACJA POLITYCZNA
Oceny
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2024/
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2024/
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
SYTUACJA GOSPODARCZA
Oceny
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2024/
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2024/
SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA
Oceny
Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/
Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2024/
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2023 – V 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-14
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Nastroje konsumenckie
Kafelek tematyczny do publikacji
W majowym badaniu telefonicznym, już po raz trzeci, zapytaliśmy o nastroje konsumenckie. Ostatni raz o te kwestie pytaliśmy w drugiej połowie lutego. Interesowało nas, czy badani muszą ograniczać wydatki na bieżące potrzeby czy też udaje im się coś zaoszczędzić, czy dokonują większych zakupów bądź inwestycji, czy planują je w najbliższej przyszłości. Zapytaliśmy również o oczekiwania dochodowe oraz inflacyjne, a także o postrzegane perspektywy na przyszłość.
2024-06-13
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Zaufanie do polityków przed wyborami do PE
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych badaniach na liście ocenianych osobistości życia publicznego i politycznego zawsze znajdują się: prezydent RP, aktualni marszałkowie Sejmu i Senatu, premier oraz szefowie głównych ugrupowań politycznych. Pozostała część listy podlega zmianom. Badanie, którego wyniki prezentujemy, przeprowadziliśmy na reprezentatywnej imiennej próbie losowej pełnoletnich mieszkańców kraju. Realizowane było ono w ramach procedury mixed-mode.
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ
Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź.
Zaufanie do polityków
-Szymon Hołownia
-Władysław Kosiniak-Kamysz
-Rafał Trzaskowski
-Andrzej Duda
-Donald Tusk
-Radosław Sikorski
-Krzysztof Bosak
-Adam Bodnar
-Małgorzata Kidawa-Błońska
-Mateusz Morawiecki
-Włodzimierz Czarzasty
-Mariusz Błaszczak
-Tomasz Siemoniak
-Jarosław Kaczyński
-Adrian Zandberg
-Izabela Leszczyna
-Katarzyna Kotula
-Krzysztof Gawkowski
-Czesław Siekierski
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/
Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2023 - V 2024
Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2023 - V 2024
ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA-NIEUFNOŚCI
Zaufanie do polityków w maju 2024 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres
Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IV 2024 - V 2024
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-12
Autor: Agnieszka Cybulska
Stosunek do rządu w maju
Kafelek tematyczny do publikacji
W maju notowania rządu były nieco lepsze niż miesiąc wcześniej, ale zmiany te były niewielkie. Poza jednym wymiarem, jeszcze mocniej niż w kwietniu, noty negatywne i pozytywne zrównoważyły się.
POPARCIE DLA RZĄDU
Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 - V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-V 2024 rząd Donalda Tuska/
OCENY WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU
Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Donalda Tuska od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 - V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-V 2024 rząd Donalda Tuska /
OPINIE O POLITYCE GOSPODARCZEJ RZĄDU
Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 - V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-V 2024 rząd Donalda Tuska /
SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 - V 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - V 2024/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-12
Autor: Marta Bożewicz
Nastroje na rynku pracy w ostatniej dekadzie maja
Kafelek tematyczny do publikacji
W ostatniej dekadzie maja, jak co miesiąc, osoby pracujące zarobkowo zapytaliśmy o obecną i przewidywaną sytuację w ich zakładach pracy oraz o poczucie zagrożenia bezrobociem. Interesowały nas też opinie wszystkich dorosłych respondentów na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY
Oceny
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2023 - V 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/
Przewidywania
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2023 - V 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – V 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/
Tabela – zależność pomiędzy oceną obecnej sytuacji w zakładach pracy a prognozą na najbliższy rok
BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2023 - V 2024 / oraz /wykres wg badań I 2002 - V 2024: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/
Tabela – zależność między sytuacją w zakładzie pracy a możliwością utraty pracy
OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY
Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2023 - V 2024 / oraz /wykres wg badań I 2002 - V 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Rysunek - Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy - Zsumowano odsetki odpowiedzi: „bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę” i „można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” (Jest praca) oraz „trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę” i „nie można znaleźć żadnej pracy” (Nie ma pracy). Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć” i odmowy odpowiedzi
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-06-11
Autor: Barbara Badora
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry